Conform de AVG-wetgeving gaan wij op een correcte wijze om met uw persoonsgegevens.
Alle persoonsgegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan RMO-international stuurt, zoals bijvoorbeeld e-mails, zullen vertrouwelijk worden behandeld. 
Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij RMO-international daartoe op grond van de wet of een overheidsbevel verplicht is.

Privacyverklaring