Beoordeling Coaching

Elke vraag naar het potentieel van zowel een organisatie (in feite een groep mensen die samen dezelfde doelen zouden moeten hebben) als een individu, is afhankelijk van de situatie en behoeften op dat moment. En daarmee uniek. We stemmen dan ook elk onderzoeksprogramma en daarmee de instrumenten zo specifiek mogelijk af op de door u gestelde vragen. Onze oplossingen zijn derhalve altijd maatwerk en kunnen concreet uitmonden in bijvoorbeeld de volgende diensten/produkten voor u:

  •  Assessment Centers
  •  Development Centers
  •  Selectie-onderzoek
  •  Trainings- en andere ontwikkelingsprogramma’s
  •  Begeleidings- en coachingsprogramma’s.

In dit veld van onderscheidende HRM-oplossingen heeft RMO zowel nationaal als internationaal inmiddels een bijzondere positie verworven, daar zij HRM-tools middels een specifieke fasering en combinatie inzet. Deze unieke aanpak is tevens gebaseerd op 2 centrale uitgangspunten:

  •     een multidisciplinaire aanpak: elk onderzoek wordt begeleid en uitgevoerd door een team van mens- en bedrijfskundigen;
  •    de dialoog: door het gehele onderzoek loopt de “dialoog” als een “rode draad”, hetgeen concreet betekent dat de betrokkene daadwerkelijk actief “meewerkt” tijdens het onderzoek of programma.

Het kan daarbij gaan om individuele of groepsprogramma’s. Steeds zoeken we naar de optimale match tussen het succes van de deelnemer(s) als het succes van de organisatie. RMO-International hanteert daarbij tools die zowel geworteld zijn in de opeenvolgende loopbaan/levensfasen van mensen (m/v) als in de opeenvolgende ontwikkelingsfasen van organisaties. 

U wilt een nieuwe sleutelfiguur m/v aannemen, maar toch nog eens objectief laten toetsen of dit wel een goede keuze is? Wilt u graag meer weten over het ontwikkelingspotentieel van een van uw medewerkers? Of, hebt u een geheel andere vraag over de ontwikkeling van uw mensen of uw organisatie? Wilt u werken aan het succes van uw mensen en organisatie? Of het nu gaat om psychologische onderzoeken, assessment centers, potentieel beoordeling, selectie of speciale trajecten inzake ontwikkeling en ontplooiing, neem contact met ons op.